ĽUDIA

Zakladajúci členovia a členovia správnej rady divadla

null

Juraj G. Mandel

Zakladajúci člen divadla, scenárista

null

Rastislav Kotal

Zakladajúci člen divadla

null

Petra Letková

Manažment divadla, finačný manažér

null

Apolónia Sejková

Zakladajúci člen divadla

null

Alžbeta Verešpejová

Spolupráca, dramaturg, scenárista

Principálka divadla

null

Júlia Labudová

Principál divadla, umelecký šéf

Manažment a marketing divadla

null

Barbora Knapiková

Manažment divadla

null

Cilka Tkáčová

Marketing

null

Anna Kovaľová

Marketing

Umelecký súbor

null

Lenka Muková

Umelecký súbor

null

Kristína Heretiková – Medvecká

Umelecký súbor

null

Lucia Hrašková

Umelecký súbor

null

Tonka Oľšavská

Umelecký súbor

null

Brandon M.Wolfenden

Umelecký súbor

null

Jakub Muránsky

Umelecký súbor

null

Milan Kľučár

Umelecký súbor

Technické zabezpečenie

null

Viliam Žolko

Šéf techniky, light design, kamera

null

Tomáš Záhradník

Sound design

null

Jaroslav Miženko

Javiskový technik

null

Marek Oľšavský

Javiskový technik

Grafika a propagácia

null

Števo Straka

Grafik