KONTAKT

Riaditeľ pobočky Bratislava

Peter Vojtek

objednávanie predstavení
0905 499 209
babadlo.vojtek@gmail.com

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

BABADLO n.o.
mimovládna nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby

IČO: 501 160 70
DIČ: 21 20 17 31 65
Tatra Banka
IBAN: SK78 1100 0000 0029 3924 8577

ADRESA

Solivarská 80,
Prešov 080 05
Slovenská republika

Riaditeľka divadla Babadlo

Mgr. Júlia Labudová
0903 488 388
babadlo.presov@gmail.com