Júlia Labudová

Mgr. Júlia Labudová je zakladajúcim členom bábkového divadla Babadlo v Prešove. Zároveň je aj jeho riaditeľkou od založenia divadla. Od roku 1995 sa intenzívne venuje nielen samotnému divadlu Babadlo, ale aj celkovej problematike divadla pre detského diváka.

Divadlo pod je vedením je aj a po 20 –tich rokoch na profesionálnej dramatickej scéne jeho umelecká kvalita neustále rastie.

Od začiatku spolupracovala len s kvalitnými a uznávanými umelcami, ktorí prinášali do divadla aj jej samotnej nové obzory, vedomosti a zručnosti. Za tie roky to bolo veľmi veľa ľudí a lektorov, spomeňme aspoň tých najvýznamnejších: Alžbeta Verešpejová – spisovateľka, dramaturgička,Michaela Homolová- herečka a režisérka, Filip Homola – herec (obidvaja členmi Naivního divadla Liberec), Marek Zákostelecký – režisér a svetovo uznávaný scénograf (divadlo Drak Hradec Králové), Roman Anderle – slovenský významný scénograf a výtvarník, Marika Kecskésová – herečka, režisérka a divadelný pedagóg, a veľa ďalších.

Júlia Labudová je členkou medzinárodnej bábkarskej organizácie UNIMA. Divadlo Babadlo sa pod jej vedením dostalo na významné medzinárodné festivaly na Slovensku ( bábková Žilina, bábkárska Bystrica, festival Pohoda…), v Českej republike (Mateřinka, Medzinárodní festival regionů…), v Poľsku (festival sólových bábkárov v Lodzi,meyinárodný bábkový festivalvo  Wroclawi, Waršave…).

Momentálne sa vo svete objavuje fenomén bábkových predstavení pre najmenšie deti (0-3roky). Júlia Labudová sa pred nedávnom zúčastnila konferencie vedenej Belgickými a Francúzskými zástupcami divadiel na túto tému, pretože základ divadelného cítenia sa nevyvíja od 3 rokov, ale od narodenia a následne sa rozvíja vo vyššom veku. Divadlo Babadlo chce svoju profesionalitu rozširovať aj touto cestou, o čo sa Júlia Labudová neustále snaží.