DECEMBER:

Ako sa Oto (ne)dočkal
4. december(Nedeľa)

pre verejnosť

16:00 Divadlo Babadlo, Prešov 6 €
Od Ondreja do Troch kráľov
2. október(Nedeľa)

pre verejnosť

16:00 Divadlo Babadlo, Prešov 6 €
Betlehem - radujme sa veseľme sa
18. december(Nedeľa)

pre verejnosť

16:00 Divadlo Babadlo, Prešov 6 €