KONTAKT

Neváhajte,

A KONTAKTUJTE NÁS!

BABADLO – Bábkové divadlo

Manažér predaja pre Prešovský a Košický kraj
0904 376 810
babadlo.presov@gmail.com

Manažér predaja pre celé Slovensko: Peter Vojtek
0905 499 209
babadlo.vojtek@gmail.com

Manažér predaja pre Trenčiansky kraj: Ivana Šeptáková
0948 377 565
babadlo.septakova@gmail.com

Riaditeľka: Mgr. Júlia Labudová
0903 488 388
babadlo.presov@gmail.com

Vedúci pobočky Bratislava: Peter Vojtek
0905 499 209
babadlo.vojtek@gmail.com

BABADLO n.o.

mimovládna nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby

IČO: 501 160 70
DIČ: 21 20 17 31 65
Tatra Banka
IBAN: SK78 1100 0000 0029 3924 8577

Solivarská 80,
Prešov 080 05
Slovenská republika