Ako sa Oto (ne)dočkal

Premiéra: 23.11.2003

Scenár : Zdenka Pašhutová
Réžia : Marika Kecskesová
Výprava : Roman Anderle
Hrajú : Lucia Hrašková/ Laura Kužeľová, Jakub Muranský/ Michal Kristián Hnát

 

 

Malá divadelná hra ponúka najmä deťom predškolského veku jednoduchý príbeh o tom, čo každé z nich očakáva počas zimných sviatkov – o priateľstve, o láske, ale aj o darčekoch. Malá klauniáda s bábkami umožňuje vtipnými prostriedkami znázorniť dôležité témy, či už ide o rozlišovanie dobrých a zlých stránok človeka, alebo o tradičné hodnoty, ako sú rodina či vzájomná láska. Jednoduchý príbeh Ota a Tiny, ktorí práve v materskej škole, medzi deťmi, objavia to najvhodnejšie miesto, ktoré ten, kto nosí darčeky, určite nevynechá. Spoločné čakanie hrdinov a detí vytvára priestor pre hru. Jednoduché pesničky, nenásilná aktivizácia detí, slovné hračky a humor posilňujú atmosféru priateľstva. Na druhej strane umožňuje s klaunským nadhľadom a humorom znázorniť aj tienistejšie stránky zimných sviatkov: veľké upratovanie, prehodnocovanie osobného rastu, netrpezlivosť, osobné sklamania… Zrozumiteľnosť a komunikatívnosť príbehu nie je založená na žiadnych špecifických rodinných či religióznych tradíciách. Môže sa hrať v ľubovoľnom čase od Mikuláša až do Troch kráľov. Veď práve vtedy každý niečo dostane…

Predstavenie pre deti od 4 rokov
dĺžka predstavenia : 40 min
Technické požiadavky: