Ako sa Oto (ne)dočkal

Premiéra: 23.11.2003

Scenár : Zdenka Pašhutová
Réžia : Marika Kecskesová
Výprava : Roman Anderle
Hrajú : Lucia Hrašková/ Laura Kuželová, Jakub Muranský/ Kristián Michal Hnát

Príbeh o tom, čo každé dieťa očakáva počas zimných sviatkov – priateľstvo, lásku a darčeky. Malá klauniáda s bábkami umožňuje vtipnými prostriedkami znázorniť dôležité témy, či už ide o rozlišovanie dobrých a zlých stránok človeka, alebo o tradičné hodnoty, ako sú rodina či vzájomná láska. Príbeh Ota a Tiny, ktorí objavia to najvhodnejšie miesto, ktoré ten, kto nosí darčeky, určite nevynechá. Spoločné čakanie hrdinov a detí vytvára priestor pre hru. Jednoduché pesničky, nenásilná aktivizácia detí, slovné hračky a humor posilňujú atmosféru priateľstva.
Na druhej strane umožňuje s klaunským nadhľadom a humorom znázorniť aj tienistejšie stránky zimných sviatkov: veľké upratovanie, prehodnocovanie osobného rastu, netrpezlivosť, osobné sklamania… Zrozumiteľnosť a komunikatívnosť príbehu nie je založená na žiadnych špecifických rodinných či religióznych tradíciách. Môže sa hrať v ľubovoľnom čase od Mikuláša až do Troch kráľov. Veď práve vtedy každý niečo dostane…

Predstavenie pre deti od 4 rokov
dĺžka predstavenia: 40 min.