KONTAKT

Manažéri predaja

Trenčiansky a Nitriansky kraj

Materské školy a I. stupeň ZŠ

Ivana Šeptáková
0948 377 565
babadlo.septakova@gmail.com

 

 

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

BABADLO n.o.
mimovládna nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby

IČO: 501 160 70
DIČ: 21 20 17 31 65
Tatra Banka
IBAN: SK78 1100 0000 0029 3924 8577

ADRESA

Solivarská 80,
Prešov 080 05
Slovenská republika

 

Riaditeľka

Mgr. Júlia Labudová
0903 488 388
babadlo.presov@gmail.com