O DIVADLE

Divadlo

BABADLO

Babadlo je neštátna, mimovládna organizácia registrovaná na ministerstve vnútra. Vzniklo 1.júna 1995 ako profesionálna kultúrna organizácia, ktorej hlavnou náplňou je tvorba a šírenie divadelného diela.

Ciele divadla:

  • poukázať na zmysel existencie bábkového divadla ako jednej z formy umenia spájajúcej viacero výrazových prostriedkov
  • šíriť bábkovú tradíciu v šarišskej oblasti
  • dať možnosť mladému a dospelému divákovi spoznať čaro bábkového divadla
  • dosiahnutie kvality štátnych bábkových divadiel
  • vytváranie divadelnej tvorby hlavne pre najmenšieho diváka, aby sa vytvoril prirodzený vzťah k divadlu a tým sa zabezpečil jeho návrat do hľadiska aj v neskoršom veku a dospelosti.

Činnosť divadla:

  • tvorba inscenácii pre deti a mládež
  • tvorba inscenácii pre dospelých
  • verejná produkcia predstavení nielen na domácom javisku, ale po celom Slovensku
  • tvorba divadelných projektov v spolupráci s talentovanou mládežou, či telesne a duševne postihnutými
  • reprezentácia doma i v zahraničí

Babadlo je jediným divadlom svojho druhu v celom Prešovskom kraji. Svojou tvorbou sa zameriava predovšetkým na detského diváka.
Divadlo sa usiluje priblížiť hlavne pôvodnú slovenskú tvorbu, svetovú klasiku a autorské divadlo.
Prostredníctvom hry a divadla rozvíja cit pre umenie. V divadelnej tvorbe hlavne pre deti kladie dôraz na výtvarné a hudobné spracovanie, prácu s bábkou. V rámci celkovej tvorby sa skôr pridržiavame klasických princípov bábkového divadla a snažíme sa o udržanie bábkového kumštu vodenia rôznych tipov bábok –marionety, javajky, maňušky, manekýni.

Počas 20 rokov mohlo uzrieť tvorbu divadla viac ako 800 000 tisíc detí z celého východného Slovenska. Avšak s divadelnými predstaveniami sa v posledných rokoch mohli zoznámiť aj diváci zo stredného či západného regiónu Slovenska.

BABADLO sa úspešne prezentuje na festivaloch Slovenska a v zahraničí.Spolupracuje a od svojho začiatku sa obracia na kolegov bábkarov z Čiech, od ktorých berie veľkú inšpiráciu, rozvíja spoluprácu a vnáša do slovenského bábkového divadla veľký kus českého kumštu, srdca a humoru.