Zakladajúci členovia a členovia správnej rady divadla

null

Juraj G. Mandel

Zakladajúci člen divadla, scenárista

null

Rastislav Kotal

Zakladajúci člen divadla

null

Petra Letková

Manažment divadla, finačný manažér

null

Apolónia Sejková

Zakladajúci člen divadla

null

Alžbeta Verešpejová

Spolupráca, dramaturg, scenárista